داشبورد مدیریت دفتر هواپیمایی

  • ۰

داشبورد مدیریت دفتر هواپیمایی

داشبورد مدیریت دفتر هواپیمایی به مدیر دفتر هواپیمایی کمک می کند در یک نگاه وضعیت سایت – فروش و ایرلاین ها را بررسی کند در این داشبورد سعی شده در یک نگاه میزان فروش روز در مقایسه با روز قبل ماه قبل و در سال جاری را نشان دهد همچنین  وضعیت قطع بودن ایرلاین ها هم با یک نگاه قابل تشخیص است

تعداد بلیط های صادر شده – میزان ریالی فروش در مقایسه با روز های قبل قابل رویت است