پشتیبانی از سیستم VRS

  • ۰

پشتیبانی از سیستم VRS

سیستم VRS مربوط به هواپیمایی کیش ایر از جمله امکاناتی است که سیستم ما قابلیت ساپورت آن را داراست


Leave a Reply