درخواست دمو

فرم زیر را پر کنید تا بتوانید به دموی آنلاین پنل ادمین سیستم که در آن می توانید با همه امکانات سیستم از نزدیک آشنا شوید دسترسی داشته باشید. دموی آنلاین بعد از بررسی صحت شماره تلفن و ایمیل شما فعال خواهد شد

در پنل ادمین می توانید کاربر تعریف کنید – کانکشن به ایرلاین داشته باشید – مارکاپ برای هر بلیط تعیین کنید – پرواز جستجو کنید و یا حتی بلیط بفروشید و از گزارشات سیستم بهره ببرید

 

درخواست دموی آنلاین
9 + 7 =